Stacks Image 4055
Stacks Image 4058
Stacks Image 4061

Na pracovisku knihárskej výroby je našou filozofiou poskytovať tieto služby malým a stredným tlačiarom. Samotnou tlačou sa nikdy nemienime zaoberať, ale svoje úsilie smerujeme tak, aby sme tlačiarom poskytovali štandardnú kvalitu knihárenskej práce za primeranú cenu pri krátkom výrobnom čase. Z tohto dôvodu máme na všetky operácie pri štandardných formátoch, knihárske strojné zariadenia. Od skladania potlačených hárkov, cez lepičku predsádok, znášačku, šičku, trojrez, glejičku, zavesovačku s lisom až po drážkovací stroj.
Na tomto stredisku dokážeme vyrobiť aj knižné dosky s vysokou pridanou hodnotou, či už z pravej kože alebo iných materiálov s razenou alebo reliéfnou tlačou, pomocou horčíkových razidiel, ktoré si vyrábame vo vlastnej réžii, prípadne knižné dosky s použitím UV sieťotlačovej technológie.

Ponúkame aj výrobu knižného bloku so zlatou alebo striebornou oriezkou na špeciálnom stroji od švajčiarskeho výrobcu OCHSNER. Sme zatiaľ jediná firma v bývalom Československu, ktorá má tento špeciálny stroj, zabezpečujúci štandardnú kvalitu. Na pridanú hodnotu knižných dosák alebo obalov kladieme veľký dôraz, nakoľko predpokladáme ďalší vývoj polygrafickej výroby smerom k menším nákladom, ale s vyššou pridanou hodnotou obalu. Vzhľadom k tomu, že u nás pracujú kvalifikovaní knihárski pracovníci, realizujeme na tomto pracovisku aj ručné zákazky od viazania diplomových prác, cez jedálne lístky a darčekové krabice až po svadobné oznámenia. Knihárska výroba je zameraná na nízkonákladové knižné väzby aj s vysokou pridanou hodnotou, ako napr. zlatá oriezka, albumy, ozdobné krabice, šanóny, diplomové práce, jedálne lístky a iných knihárských výrobkov s vyšším podielom ručnej práce.

Naša firma ponúka aj vydavatelskú činnost v rámci ktorej zabezpečíme výrobu publikácie, prípadne reklamných brožúr, od grafickej úpravy, cez vysadenie textu, spracovanie fotografii až po samotnú tlač a knihárske spracovanie. Zabezpečujeme výrobu rôznych diarov, personalizovaných priamo pre zákazníka. 


Stacks Image 1140
Stacks Image 1164
Stacks Image 1166
Stacks Image 1168
Stacks Image 1142
Stacks Image 1144
Stacks Image 1146
Stacks Image 1160
Stacks Image 1158
Stacks Image 1148
Stacks Image 1150
Stacks Image 1152
Stacks Image 1154
Stacks Image 1162
Stacks Image 1156