image
EUREKA niťošicie zariadenia

Varianty:
S x S 460
S x S 460B

Tieto niťošicie zariadenia sú ideálne pre menšie knihárske dielne a prevádzky. Obidva stroje majú ručné nakladanie poskladaných hárkov a jediný rozdiel medzi týmito dvoma typami je, že varianta B je zakrytovaná.

Stacks Image 349


Vybrané technické parametre :

maximálny formát hárku :  460 x 460 mm
šicí interval :  od 42 do 51 cyklov za min.
váha zariadenia :  700 kg
rozmery :  1 490 x 1 150 x 1 470 mm ( d x š x v )