image
Vykladacie zariadenie série LG pozostáva z overených komponentov zahraničnej produkcie (motor a elektronické systémy nemeckej produkcie, bezpečnostný modul PILZ, pneumatické komponenty SMC talianskej produkcie a pod), ktoré sú zárukou vysokej spoľahlivosti a bezpečnosti zariadenia.

Zariadenie obsahuje vysokokvalitný senzor Wenglor na detekciu stohu hárkov papiera a flexibilnú bezpečnostnú bariéru, ktorá zabezpečuje spoľahlivosť a bezpečnosť chodu stroja.