Stacks Image 449
Lakovacie platne postupne vytláčajú staršiu metódu lakovania v tlačovom stroji pomocou vyrezávania ofsetových gúm. Zastupujeme talianského výrobcu KRUSE, ktorý patrí ku kvalitatívnej špičke v tomto segmente, ale zároveň sa nám darí realizovať predaj za primerané ceny. Výhodou lakovacích platní oproti ofsetovým gumám je, že sa nedeformujú a možno ich opakovane používať. Ich povrch je vyvíjaný tak, aby prenášal čo najviac disperzného laku. V prípade ofsetovej gumy je povrch vyvíjaný na prenos ofsetovej olejovej farby, čo spôsobuje menší prenos laku a schytávanie farby z už potlačeného papiera. To má za následok častejšie zastavenia stroja z dôvodu čistenia tejto gumy. Vyrezávanie gumy vykonáva sám tlačiar a obyčajne vtedy stroj nepracuje, čo spôsobuje ďalšie finančné straty pre tlačiareň.


Stacks Image 477
Stacks Image 479
Stacks Image 481
Stacks Image 483