Stacks Image 3928

Spoločnosť KRUPA spol. s r.o., bola založená v roku 1993 jej konateľom Ing. Petrom Krupom, ktorý po nadobudnutí vysokoškolského vzdelania so zameraním na polygrafiu a 12 ročnou praxou v Neografia, š. p. Martin vybudoval výrobný a obchodný podnik s nasledovnými strediskami:

Stacks Image 3902
Stacks Image 3904
Stacks Image 3906

Dnes má firma Krupa s.r.o. vyše 50 zamestnancov s ročným obratom viac ako 1.5m EUR.

Stacks Image 3909
Názov projektu:
Inovácia v spoločnosti KRUPA, spol. s r.o.

Špecifický cieľ:
Strategickým cieľom projektu je zvýšenie konkurencieschopnosti firmy KRUPA, spol. s r.o..


image
Vedenie spoločnosti a Predaj:
Košťany nad Turcom č. 69
038 41
Slovensko

Tel/Fax: +421 43 4304 571-3
image

Polygrafická výroba:
Robotnicka 31
Martin, 036 01
Slovensko

Tel: +421 43 5526 108